Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie toczy się sprawa o zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonych w Rzeszowie w obrębie 207

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33970464
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
----
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie
pod sygn. akt I Ns 681/19 toczy się sprawa z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Rzeszowa o
zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonych w Rzeszowie w obrębie 207 stanowiących działki ewidencyjne o numerach: 1120/10 o pow. 0,0028 ha, 1130/2 o pow. 0,0011 ha oraz 1131/2 o pow. 0,0129 ha,
dla których Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00000415/8.
Wzywa się do wzięcia w nim udziału właścicieli, ich następców prawnych oraz inne osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa do powyższych nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, gdy zostanie ono udowodnione.
33970464
drukuj ogłoszenie