Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Jasionce gmina Trzebnowisko

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33970468
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
----
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Rzeszowie I Wydziałem Cywilnym
pod sygn. I Ns 293/17 toczy się sprawa z wniosku Elżbiety Pasierb i Jana Pasierb o
stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Jasionce, gm. Trzebownisko, składającej się z działki nr 2108/1 o pow. 0,03 ha powstałej ze zmiany oznaczenia pgr 1734 objętej zniszczonym Lwh 5 gm. kat. Jasionka.
Wzywa się do wzięcia w nim udziału następców prawnych właścicieli oraz inne osoby zainteresowane w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia i wykazania praw do powyższej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, gdy zostanie ono udowodnione.
33970468
drukuj ogłoszenie