Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie zawiadamia, że toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położónej w Rzeszowie - Staroniwie obręb 212

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33970470
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny
zawiadamia, że przed tutejszym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 1219/18 toczy się postępowanie z wniosku Magdaleny Cyrek o
stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Rzeszowie-Staroniwie obr. 212, oznaczonej jako działka o nr. ew. 195 o pow. 0,0190 ha, powstałej ze zmiany oznaczenia pgr 102, powstałej z pgr 193/1, objętej Lwh 42 gm. kat. Staroniwa.
Sąd Rejonowy w Rzeszowie wzywa ewentualnych zainteresowanych w sprawie, w szczególności spadkobierców Michała Ruszały, Marii z Ruszałów Lutakowej oraz Magdaleny z Ruszałów Bandurowej, aby w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do wymienionej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.
33970470
drukuj ogłoszenie