Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Piotkowie Trybunalskim wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Powiatowi Piotrkowskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2829 zł

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33970695
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
w sprawie I Ns 907/19 wydał
postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Powiatowi Piotrkowskiemu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim kwoty 2.829 (dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) złotych,
ustalonej decyzją Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 5.08.2019 r., znak GG.683.6.17.2018.KD, którą to kwotę wypłacić na żądanie spadkobierców małżonków: Mieczysława Lisa - syna Rocha i Katarzyny, zm. 2.02.2006 r., oraz Izabeli Lis - córki Władysława i Heleny, zm. 24.08.2017 r., którzy wykażą stosownymi dokumentami prawo do spadku po każdym ze spadkodawców, tj. Izabeli i Mieczysławie małżonkach Lis, i w konsekwencji prawo własności do nieruchomości stanowiących działki: nr 342/7 o pow. 0,0059 ha i 342/9 o pow. 0,0025 ha, położonych w obrębie Stara Wieś, w gminie Rozprza, w powiecie piotrkowskim, w woj. łódzkim, dla których nie była prowadzona KW, przed dniem 29 października 2018 r., w którym decyzja Starosty Powiatu Piotrkowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 3/2018 z dnia 17.09.2018 r., znak AB.6740.3.2.2018.KB, stała się ostateczna.
Wnioskodawca wskazał, że nie jest w stanie ustalić ewentualnych spadkobierców dotychczasowych właścicieli przedmiotowych nieruchomości, którzy zmarli. Wobec powyższego niniejszym wzywa się spadkobierców Mieczysława Lisa - syna Rocha i Katarzyny, zm. 2.02.2006 r., oraz Izabeli Lis - córki Władysława i Heleny, zm. 24.08.2017 r., do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
33970695
drukuj ogłoszenie