Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu toczy się postępowanie o nabycie spadku po Januszu Kowalskim, zm. 13.10.2015 r. we Wrocławiu.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33970623
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-046 Wrocław
Ulica
Świebodzka 5
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ XI WYDZIAŁ CYWILNYSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, w Wydziale XI Cywilnym, toczy się postępowanie pod sygn. akt XI Ns 44/19 z wniosku Banku Polska Kasa Opieki S.A.
o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Kowalskim,
urodzonym dnia 2 kwietnia 1945 r. we Lwowie. Wzywa się na postawie art. 672 k.p.c. i art. 673 k.p.c., aby wszyscy spadkobiercy Janusza Kowalskiego, syna Zbigniewa i Ireny, ostatnio stale zamieszkałego we Wrocławiu, zmarłego dnia 13 października 2015 r. we Wrocławiu, w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się od Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swe prawa do spadku, w przeciwnym razie mogą być pominięci w orzeczeniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33970623
drukuj ogłoszenie