Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Obiegowej 31.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33970761
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-813 Warszawa
Ulica
Terespolska 15 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY PRAGI-POŁUDNIE VII WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie VII Wydział Cywilny toczy się z wniosku Józefy Romanowskiej, Krzysztofa Romanowskiego, Katarzyny Kawczyńskiej z udziałem Janusza Bochenek, Zbigniewa Bochenek i innych pod sygn. akt VII Ns 426/16 postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Obiegowej 31, oznaczonej numerem ewidencyjnym 40 z obrębu 1138 31138, o powierzchni 997 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA6M/00023116/2. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33970761
drukuj ogłoszenie