Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Mysłowicach informuje, iż pod sygnaturą I Ns 911/16 toczy się w tutejszym Sądzie postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157661
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Mysłowicach, Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 911/16 toczy się w tutejszym Sądzie z wniosku Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mysłowicach postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Komandera, synu Walentego i Luizy, zmarłym w dniu 23 grudnia 2013 roku w Mysłowicach, ostatnio stałe zamieszkałym w Mysłowicach.
Spadkodawca posiada aktywa w postaci prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego numer 38, położonego w Mysłowicach przy ulicy Wielka Skotnica numer 54 wraz z udziałem w częściach wspólnych w nieruchomości wspólnej wielobudynkowej.
Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie