Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu, wzywa następców prawnych sędziego w stanie spoczynku Józefa Andrzeja Cagary do odbioru depozytu.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33971030
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-040 Wrocław
Ulica
Podwale 30
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - ŚRÓDMIEŚCIA

SzczegółySąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu ogłasza, że postanowieniem z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 221/18
zezwolono
Skarbowi Państwa na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.664,14 zł (słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote czternaście groszy), na którą składają się: niewypłacone uposażenie sędziego w stanie spoczynku Józefa Andrzeja Cagary za lipiec 2018 roku w wysokości 3.247,21 zł (słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych dwadzieścia jeden groszy), dodatek kompensacyjny w wysokości 32,38 zł (słownie: trzydzieści dwa złote trzydzieści osiem groszy), dodatek energetyczny w wysokości 168,71 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt jeden groszy) oraz dodatek kombatancki w wysokości 215,84 zł (słownie: dwieście piętnaście złotych osiemdziesiąt cztery grosze), z zastrzeżeniem, iż wydanie przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego może nastąpić na wniosek następców prawnych sędziego w stanie spoczynku Józefa Andrzeja Cagary, o ile się zgłoszą i wykażą swe uprawnienia stosownymi dokumentami w postaci postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Sąd wzywa następców prawnych sędziego w stanie spoczynku Józefa Andrzeja Cagary do odbioru depozytu.
33971030
drukuj ogłoszenie