Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Mysłowicach zostało wszczęte postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bożenie Sikorze (Sikora) z domu Pokrant

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157668
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Mysłowicach z wniosku Gminy Mysłowice - Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach zostało wszczęte postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bożenie Sikorze (Sikora) z domu Pokrant, córce Marianny i Józefa, zmarłej dnia 23 lipca 2018 roku w Katowicach, posiadającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Mysłowicach.
Nie ustalono majątku wchodzącego w skład spadku.
Wzywa się spadkobierców Bożeny Sikory, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie