Ogłoszenie

Sprawa o zasiedzenie udziału 1/2 nieruchomości położonej w Zelkowie - sygn. akt I Ns 1431/18/K

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33971291
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny, do sygn. akt I Ns 1431/18/K, toczy się sprawa z wniosku Krzysztofa Górki i Zofii Górki przy uczestnictwie Zofii Stypuły, Wiesława Stypuły, Jerzego Stypuły i Stanisława Górki o zasiedzenie udziału 1/2 w nieruchomości położonej w Zelkowie, gmina Zabierzów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 139 o pow. 0,05 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer KR2K/00024196/1.
W związku z powyższym Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostaną wykazane przesłanki zasiedzenia.
33971291
drukuj ogłoszenie