Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Bysina - sygn. akt I Ns 576/19

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33971297
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 576/19
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny,
w sprawie z wniosku Czesława Zbigniewa Sadzik, Heleny Małgorzaty Sadzik, z udziałem: Jana Góralika, Józefa Góralika, Stanisława Góralika, Antoniego Sobali, Jana Góralika, Jana Szlagi, Krzysztofa Wrona, Zofii Góralik, Marii Góralik, Agnieszki Góralik, Marianny Cyrek, Rozalii Domanusowej, Karoliny Sobalowej, ogłasza, że zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 576/18 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 1372/1, położonej w miejscowości Bysina, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie, o powierzchni 0,21 ha, powstałej z pgr 5049 oraz pgr 5050/3, dla której w księdze wieczystej numer KR1Y/00014443/9 Sądu Rejonowego w Myślenicach jako właściciele wpisani są: Zofia Góralik, Jan Góralik, Maria Góralik, Józef Góralik, Agnieszka Góralik, Stanisław Góralik, Marianna Cyrek, Antoni Sobala, Rozalia Domanusowa, Karolina Sobalowa, Jan Góralik, Jan Szlaga,
w udziale 120/1200 części na rzecz wnioskodawców na prawach ustawowej wspólności małżeńskiej.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych wyżej wymienionych osób, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, zgłosiły w tut. Sądzie i udowodniły uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.
33971297
drukuj ogłoszenie