Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie własności nieruchomosci połozonej w Podolanach - sygn. akt I Ns 889/19

małopolskie, Wieliczka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33971313
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-020 Wieliczka
Ulica
Janińska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WIELICZCE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Wieliczce, Wydziałem I Cywilnym do sygn. akt I Ns 889/19 z wniosku Jacka Bednarskiego toczy się postępowanie o zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 222 o powierzchni 0,3813 ha, powstałej z p.gr. 110/2 oraz p.gr. 111/7, położonej w Podolanach, gmina Gdów, powiat wielicki, województwo małopolskie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swoje prawa do wskazanych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w dalszym toku postępowania.
33971313
drukuj ogłoszenie