Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności położonej w Nowym Sączu, Aleje Batorego nr 90.

małopolskie, Nowy sącz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33971097
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Dr Smolika 1
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ I CYWILNYSĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu I Wydziałem Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 1008/18 toczy się postępowanie z wniosku Sądeckich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. w Nowym Sączu przy uczestnictwie Jana Białoń, Anny Białoń-Janusz, Ryszarda Chromika, Stefanii Jaworskiej, Eugenii Kozłowskiej, Krystyny Kozłowskiej, Kazimierza Kozłowskiego, Łukasza Kozłowskiego, Katarzyny Krejza-Fiedor, Iwony Kula, Barbary Małeckiej, Jolanty Pająk, Rajmunda Parm, Janiny Parm, Urszuli Skupin, Franciszki Tomsa o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawcę własności nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 11/2 o pow. 0,0149 ha (pgr 1346/4) położonej Nowym Sączu, Aleje Batorego numer 90, objętych księgą wieczystą nr NS 1S/00029346/9.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych po Rajmundzie Parma, Janinie Parma, Annie Białoń, Aleksandrze Kozłowskim, Tadeuszu Kozłowskim, Krystynie Kozłowskiej, Stefanii Jaworskiej, Eugenii Kozłowskiej, Magdalenie Heczko i Franciszce Tomsa, aby w terminie 3 miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33971097
drukuj ogłoszenie