Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie informuje, że wydał postanowienie zezwalające Gminie Miasto Rzeszów - na złożenie do depozytu sądowego kwoety 53357 zł

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33971736
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Wydział XI informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 301/18 wydał
postanowienie zezwalające wnioskodawcy Gminie Miasto Rzeszów - na złożenie do depozytu sądowego kwoty 53 357 zł należnej tytułem odszkodowania za nabycie przez Województwo Podkarpackie z mocy prawa nieruchomości położonej w Rzeszowie,
obręb 223 Rzeszów-Zwięczyca II, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 616/2 o pow. 0,0513 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 stycznia 2018 r. znak: N-III.7570.1.396.2016 - z zaznaczeniem, że kwota ta będzie wydana (z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku) osobie, która wykaże stosownymi dokumentami, że w dniu, w którym decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 lipca 2016 r., nr I.X-7820.1.4.2016 stała się ostateczna - przysługiwało jej prawo własności ww. działki i pod warunkiem że decyzja, na podstawie której ustalono odszkodowanie, nie zostanie uchylona lub nie zostanie stwierdzona jej nieważność.
Wzywa się zainteresowanych, aby wykazali swoje prawo do ww. nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33971736
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: