Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedznie własności nieruchomości

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33972101
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze I Ns 437/19 toczy się
postępowanie z wniosku Zofii Szypt z udziałem Marii Wlizło, Jana Kaszowskiego, Heleny Wlizło, Elżbiety Wałęcak, Małgorzaty Krzyżan i Andrzeja Szypta o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości:
- zabudowanej działki gruntu o pow. 0,23 ha, położonej w województwie lubelskim, powiat lubelski, gmina Wysokie, obręb 1 Antoniówka, o nr. 428 w ewidencji gruntów, objętej Aktem Własności Ziemi o nr. GU.ON.4510/119/3578/75 z dnia 3 października 1975 r. wydanym przez Naczelnika Gminy Wysokie, dla której nie jest prowadzona Księga Wieczysta pozostającej we władaniu wnioskodawcy;
- niezabudowanej działki gruntu o pow. 0,22 ha, położonej w województwie lubelskim, powiat lubelski, gmina Wysokie, obręb 1 Antoniówka, o nr. 430 w ewidencji gruntów, objętej Aktem Własności Ziemi o nr. GU.ON.4510/119/3578/75 z dnia 3 października 1975 r. wydanym przez Naczelnika Gminy Wysokie, dla której nie jest prowadzona Księga Wieczysta, pozostającej we władaniu wnioskodawcy.
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33972101
drukuj ogłoszenie