Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku Sąd zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Białostockiemu na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 3306

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33972120
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku I Wydziale Cywilnym
w sprawie I Ns 996/19
Sąd zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Białostockiemu - Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat, kwoty 3.306,00 zł (trzy tysiące trzysta sześć złotych) jako wierzytelności z tytułu odszkodowania
ustalonego na mocy decyzji Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2019 r. ( nr GKNII.683.788.2017 ) w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o łącznej powierzchni 0,0129 ha, położoną w obrębie Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny , oznaczoną numerami geodezyjnymi : 27/2, 558/2, 656/1, 658/2, 732/3 i 772/4, z zastrzeżeniem, że wymieniona wyżej kwota ma zostać wypłacona osobom , które wylegitymują się tytułem własności do wskazanych nieruchomości.
Sąd wzywa do odbioru depozytu.
33972120
drukuj ogłoszenie