Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku toczy się postępowanie o stwierdznei nabycia spadku po Wierze Czaban

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33972506
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym
toczy się w sprawie II Ns 629/19 postępowanie z wniosku Alicji Wawrzyniak o stwierdzenie nabycia spadku po Wierze Czaban,
zmarłej 24.03.1983 r. w Sokołdzie, ostatnio stale zamieszkałej w Sokołdzie, województwo podlaskie, oraz po Julianie Czaban, zmarłym 16.01.1990 r. w Białymstoku, ostatnio stale zamieszkałym w Białymstoku, województwo podlaskie.
Wzywa się spadkobierców Wiery Czaban i Juliana Czaban, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33972506
drukuj ogłoszenie