Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny prowadzi sprawę o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Bieżanowskiej

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33972459
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ XII CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny prowadzi sprawę o sygn. akt XII Ns 153/19/P z wniosku Marii Cieluch przy uczestnictwie Iwony Cieluch, Haliny Dziob, Katarzyny Wawak, Anety Russer, Marii Dudek, Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Krakowa, Andrzeja Krupa, Krystyny Rybińskiej, Władysławy Wojdyło, Marii Bronowickiej, Danuty Ludwin, Renaty Machejek
o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
położonej w Krakowie przy ul. Bieżanowskiej, działka nr 89, obr. 56, jedn. ew. Podgórze, objętej KW KR1P/00145999/2. W związku z tym Sąd wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości lub spadkobierców, w szczególności spadkobierców po Stanisławie Prociak, Józefie Larysz, Janie Bała, Józefie Bała, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swe prawa do nieruchomości pod rygorem pominięcia i stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.
33972459
drukuj ogłoszenie