Ogłoszenie

Syndyk masy upadłosci FTK Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży składniki masy upadłości

lubelskie, Krasnystaw

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33972817
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
FTK SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości FTK sp. z.o.o. ( sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości:

- linię do produkcji brykietu opartą o przetwarzanie słomy i siana,
- samochody osobowe: Ople Astra, Toyota Avensis, Honda Civic
- wózki widłowe
Szczegółowe informacje i wykaz oferowanych składników majątkowych znajdują się na stronie internetowej: www.ftk.pllub www.syndyk-lubelskie.pli pod numerem telefonu: 603 485 791.
Oferty dotyczące poszczególnych ruchomości należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta zakupu" na adres: Biuro syndyka masy upadłości FKT sp. z.o.o. ul. Leśna 2 22-300 Krasnystaw w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data złożenia oferty do biura syndyka).
Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia sprzedaży ofertowej w części lub całości bez podania przyczyny.
33972817
drukuj ogłoszenie