Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez Barbarę i Włodzimierza Włodkowskich własności neiruchomości przez zasiedzenie, położonej w Luberadzyku gmina Ojrzeń

mazowieckie, Ciechanów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33972864
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 175/19 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Włodkowskiej o stwierdzenie nabycia przez Barbarę i Włodzimierza małż. Włodkowskich własności nieruchomości przez zasiedzenie. Przedmiotem zasiedzenia jest udział w wysokości ? części we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Luberadzyku gmina Ojrzeń, stanowiąca działkę oznaczoną numerem 9/1 o powierzchni 0,4833 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PL1C/00016643/6.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Teresy Szelągowskiej, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, stawili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa do w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33972864
drukuj ogłoszenie