Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kutnie zawiadamia, że toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Klonowiec Wielki

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33972874
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed Sądem Rejonowym w Kutnie pod sygnaturą I Ns 365/19 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Łanięta o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w województwie łódzkim, powiecie kutnowskim, gminie Łanięta, w miejscowości Klonowiec Wielki, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 100207_2.0008.78/3, dla której brak wiadomości o istnieniu księgi wieczystej, wzywając wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci przy orzekaniu.
33972874
drukuj ogłoszenie