Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ZPS ESCOTT S.A. ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż przedsiębiorstwa wchodzącego w skład masy upadłości ZPS Escott S.A.

lubelskie, Chełm

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33974347
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-100 Chełm
Ulica
Wojsławicka 7
Osoba kontaktowa
ZAKŁAD PRODUKCJI SKÓRZANEJ "ESCOTT" S.A.

SzczegółySyndyk masy upadłości ZPS ESCOTT S.A. w upadłości z siedzibą w Chełmie ogłasza przetarg ofertowy, pisemny na sprzedaż przedsiębiorstwa ZPS ESCOTT S.A. w upadłości z siedzibą w Chełmie.
W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności następujące składniki majątkowe:
a) prawo użytkowania wieczystego gruntów działek o numerach ewidencyjnych: 49/38, 49/49, 49/51, 49/53 położonych w mieście Chełm przy ulicy Wojsławickiej 7, wraz z prawem własności posadowionych na ich terenie nieruchomościami,
b) udział w prawie do użytkowania wieczystego w wysokości 42/100 w nieruchomości w skład której wchodzą działki o numerach ewidencyjnych: 49/67 i 49/68 położonych w mieście Chełm przy ulicy Wojsławickiej 7,
c) obowiązujące umowy najmu nieruchomości i ruchomości
d) prawa własności ruchomości
za cenę nie niższą niż 8.500.000,00 zł co stanowi ok. 49% ceny określonej jako wartość rynkowa przedsiębiorstwa w opisie i oszacowaniu biegłej sądowej Danuty Jaroć.
Łączna powierzchnia budynków wynosi 16.724 m?, w tym:
- 3.153 m? powierzchni biurowej - w całości wynajęte
- 13.571 m? powierzchni produkcyjno-magazynowej w tym ok. 9.500 m? niewynajęte.
Łączny miesięczny przychód z tytułu umów najmu, przy ok. 9.500 m? niewynajętej powierzchni produkcyjno-magazynowej, to 40.442,10 zł.
W celu umówienia się na wizję lokalną zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 603 327 052 .
Szczegółowe warunki przetargu oraz wszelkie dokumenty, w tym postanowienia oraz operat szacunkowy dostępny do pobrania z serwisu syndyka:
www.wEgzekucji.pl
33974347
drukuj ogłoszenie