Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Marii Ignaczak

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33975166
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-12-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółySąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
II Wydział Cywilny, zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 369/19 z wniosku Elżbiety Plucińskiej i Krzysztofa Plucińskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Marii Ignaczak, córce Bronisława i Marianny, zmarłej w dniu 13 marca 2019 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi. W skład spadku wchodzi mieszkanie położone w Łodzi przy ul. Bratysławskiej 8 m. 19.
Wzywa się spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Łódź, al. Kościuszki 107/109), i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33975166
drukuj ogłoszenie