Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Pruszkowie zezwolił Gminie Ożarów Mazowiecki na złożenie depozytu sądowego tytułem odszkodowania.

mazowieckie, Pruszków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33976700
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-800 Pruszków
Ulica
Kraszewskiego 22
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNYSĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Pruszkowie I Wydział Cywilny w sprawie pod sygnaturą akt I Ns 442/19 postanowieniem wydanym w dniu 21 listopada 2019 roku
zezwolił
Gminie Ożarów Mazowiecki na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Pruszkowie kwoty 50 868,30 zł (pięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 30/100) tytułem odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 32/GM/2019 z dnia 17 stycznia 2018 roku za nabycie przez Gminę Ożarów Mazowiecki prawa własności części nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 32/1 o powierzchni 0,0125 ha z obrębu 0003 miasta Ożarów Mazowiecki, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00004496/8, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota ma być wypłacona z depozytu sądowego spadkobiercom Heleny Ciećwierz w wysokości 25 434,15 złotych po przedłożeniu postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Ciećwierz i dokumentów potwierdzających, że przysługiwał jej tytuł własności do nieruchomości opisanej w pkt 1, Janinie i Janowi Marczak w wysokości 8 478,05 zł po przedłożeniu dokumentów potwierdzających, że przysługiwał im tytuł własności do nieruchomości opisanej w pkt 1, spadkobiercy Marianny Witan i Ryszarda Witan w wysokości 8 478,05 zł pod warunkiem przedłożenia postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie oraz Ryszardzie małżeństwu Witan, a także dokumentów potwierdzających, że przysługiwał im tytuł własności do nieruchomości opisanej w pkt 1 oraz spadkobiercy Marianny Witan w wysokości 8 478,05 zł pod warunkiem przedłożenia postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Witan i dokumentów potwierdzających, iż przysługiwał jej tytuł własności do nieruchomości opisanej w pkt 1. Sąd wzywa każdego, kto prawa swe udowodnić może, aby to uczynił i depozyt odebrał.
33976700
drukuj ogłoszenie