Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Pruszkowie zezwolił Skarbowi Państwa na złożenie do depozytu sądowego zwrotu nadpłaty.

mazowieckie, Pruszków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33976705
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-800 Pruszków
Ulica
Kraszewskiego 22
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Pruszkowie I Wydział Cywilny w sprawie pod sygnaturą akt I Ns 921/19, postanowieniem wydanym 21 listopada 2019 r.
Zezwolił
Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Rejonowego w Pruszkowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10 355,53 zł, stanowiącej zwrot nadpłaty należności wyegzekwowanej w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Aleksandra Dragana w sprawach Km 871/15 i Km 587/15 z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota ma być wypłacona z depozytu sądowego Mariuszowi Uszyńskiemu - po okazaniu przez niego dowodu osobistego. Sąd wzywa każdego, kto prawa swe udowodnić może, aby to uczynił i depozyt odebrał.
33976705
drukuj ogłoszenie