Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Grażynie Annie Tharp

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33977140
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-12-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółySąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt II Ns 1051/18 toczy się przed Sądem postępowanie z wniosku Barbary Magiery
o stwierdzenie nabycia spadku po Grażynie Annie Tharp
z domu Gryczyńskiej córce Stanisława i Heleny zmarłej w dniu 14 kwietnia 2018 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi przy ulicy Łukasińskiego 2 m. 68. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33977140
drukuj ogłoszenie