Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział I Cywilny prowadzi postępowanie z wniosku Lidii Graboś o stwierdzenie zasiedzenia działki, położonej w miejscowości Jenkowice.

dolnośląskie, Oleśnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33978566
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
56-400 Oleśnica
Ulica
3 Maja 48/49
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OLEŚNICY

SzczegółySąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział I Cywilny,
ul. 3 Maja 46-48 w Oleśnicy, w sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą I Ns 310/19 prowadzi postępowanie z wniosku Lidii Graboś o stwierdzenie zasiedzenia udziału o wielkości 1/3 w prawie własności nieruchomości składającej się z działki nr 129/4, o powierzchni 0,0217 ha, położonej w miejscowości Jenkowice, Gmina Oleśnica, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00024842/2; Właścicielem przedmiotowego udziału o wielkości 1/3 w prawie własności nieruchomości według treści księgi wieczystej jest Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska" w Borowie, która na mocy postanowienia Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydziale Gospodarczym z dnia 12 marca 2010 została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego (likwidacja podmiotu). Właścicielem udziału o wielkości 2/3 nieruchomości jest natomiast wnioskodawczyni Lidia Graboś (według treści księgi wieczystej).
Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i wykazali swoje prawa do przedmiotu zasiedzenia, ponieważ w przeciwnym mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu zasiedzenia
33978566
drukuj ogłoszenie