Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Rogowieckim

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33978482
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-12-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyOGŁOSZENIE W TRYBIE ART. 672 K.P.C.
W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w sprawie I Ns 356/19 toczy się postępowanie z wniosku Agnieszki Olesiak o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Rogowieckim, synu Władysława i Marianny, zmarłym w dniu 10 kwietnia 2019 r. w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33978482
drukuj ogłoszenie