Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Radzyniu Pdlaskim toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położónej w obrębie 0001 1 Międzyrzec Podlaski

lubelskie, Radzyń podlaski

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33978671
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RADZYNIU PODLASKIM I WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegóły"Przed Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim
toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 432/19 z wniosku Haliny Kozłowskiej i Stanisława Kozłowskiego o zasiedzenie na ich rzecz nieruchomości
położonej w obrębie 0001 1 Międzyrzec Podlaski, powiat bialski, województwo lubelskie oznaczonej numerem ewidencyjnym 605 o powierzchni 0,0636 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. W związku z powyższym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione".
33978671
drukuj ogłoszenie