Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości połozonej w Łącku - sygn. akt I Ns 996/19

małopolskie, Nowy sącz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33979215
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
33-300 Nowy sącz
Ulica
Dr Smolika
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 996/19
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu, Wydziałem I Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 996/19 toczy się postępowanie z wniosku Stanisławy Podobińskiej o stwierdzenie nabycia na rzecz Katarzyny Pyrdoł, przez zasiedzenie własności nieruchomości składającej się z działki ew. nr 1077 o pow. 0,16 ha położonej w Łącku powstałej z parcel gruntowych obj. LWH 194 ŁąckO.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w szczególności następców prawnych po Janie Sejud i Marii Sejud aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33979215
drukuj ogłoszenie