Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Wojtasie - sygn. akt I Ns 643/18/P

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33979254
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie zawiadamia, że w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 643/18/P z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Wojtasie synu Tadeusza i Heleny zmarłym 2 marca 2012 r. w Krakowie i tam przed śmiercią stale zamieszkałym przy ul. Teligi 2/48.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33979254
drukuj ogłoszenie