Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie I Ns 625/19/P z wniosku Agnieszki Baran o zasiedzenie udziału w wysokości 1/2 części prawa własności nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33979759
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie I Ns 625/19/P z wniosku Agnieszki Baran o zasiedzenie udziału w wysokości 1/2 części prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną 123 obr. 14, jednostka ewidencyjna Podgórze, o powierzchni 0,0460 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 15 przy ulicy Romana Kiełkowskiego (poprzednia nazwa ulicy - Iwana Kobylańskiego, wcześniejsza nazwa ulicy - Lipowa), objętej księgą wieczystą KR1P/00013734/3. W dziale II wyżej wymienionej księgi ujawniony jest Jan Alojzy Szczurek, urodzony 6 czerwca 1913 r. w Mucharzu, zmarły 23 kwietnia 1967 r. w Gaju. Wzywa się wszystkich następców prawnych Jana Alojzego Szczurek, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawo do spadku po Janie Szczurku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o zasiedzenie nieruchomości.
33979759
drukuj ogłoszenie