Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie toczy się postępowanie o uznanie za zmarłą Stanisłąwę Stępak z domu Leśniak

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33979777
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 707/19
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie I Wydziałem Cywilnym toczy się z wniosku Ryszarda Stępka zam. Moszczaniec 6/4 postępowanie o uznanie za zmarłą Stanisławy Stępak z d. Leśniak c. Stanisława i Genowefy z d. Turek urodzonej 12 VIII 1951 r. w Dukli, ostatnio zamieszkałej pod adresem Moszczaniec 6/4, 38-542 Zagórz. Wyżej wymieniona wyjechała do pracy do Rzymu w 1991 r., zaś od 1993 r. nie kontaktuje się z członkami najbliższej rodziny.
Sąd wzywa Stanisławę Stępak, aby w terminie 5 miesięcy od daty ukazania niniejszego ogłoszenia zgłosiła się do tut. Sądu, gdyż w przeciwnym razie może zostać uznana za zmarłą.
Sąd wzywa także wszystkie osoby, aby we wspomnianym terminie udzieliły informacji na temat losów zaginionej.
33979777
drukuj ogłoszenie