Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez Stanisława i Bronisławę Gerlach prawa włąsności nieruchomości położonej w Węglówce gmina Korczyna

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33979786
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 474/19, toczy się postępowanie z wniosku Leszka Gerlacha o stwierdzenie nabycia przez Stanisława Gerlacha i Bronisławę Gerlach na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 27, poz. 250 z późn. zm.), prawa własności nieruchomości położonej w Węglówce, gmina Korczyna, składającej się z działki nr 1114 o pow. 0,50 ha, powstałej z działki nr 1342, która z kolei powstała z pgr nr 3042, 3080 i 3306/2, dla których hipoteka zaginęła.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci przy rozpoznawaniu wniosku.
33979786
drukuj ogłoszenie