Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 14 października 2019 roku Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w sprawie I Ns 601/19 zezwolił wnioskodawcy Województwu Lubuskiemu ? Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4147.34 zł tytułem odszkodowania za nieruchomość

lubuskie, Zielona góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33979861
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-069 Zielona góra
Ulica
Pl. Słowiański 2
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPostanowieniem z dnia 14 października 2019 roku Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w sprawie I Ns 601/19
zezwolił wnioskodawcy Województwu Lubuskiemu - Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4147,34 zł tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr działki 47/4 położoną w obrębie Sycowice w jednostce ewidencyjnej Czerwieńsk przejętą na własność przez Województwo Lubuskie decyzją Wojewody Lubuskiego Nr 9/17 z 29 grudnia 2017 roku, a przysługującej ostatnio Konstantemu Zubowicz, ostatnio zamieszkałemu w Sycowicach, gmina Czerwieńsk;
Jednocześnie ustalono, że w/w kwota ma być wypłacona spadkobiercom Konstantego Zubowicza - na ich wniosek pod warunkiem wykazania uprawnień do spadku, to jest postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym. W związku z tym wzywa się spadkobierców po zmarłym do odbioru depozytu.
33979861
drukuj ogłoszenie