Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33979819
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
II Wydział Cywilny
toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt II Ns 516/18 z wniosku Krzysztofa Rakowskiego, Elżbiety Rakowskiej z udziałem Teresy Kapłon, Jacka Zięcika, Pawła Zięcika, Grzegorza Rakowskiego, Jadwigi Rakowskiej, Marka Rakowskiego, Elżbiety Rakowskiej, Piotra Rakowskiego, Tomasza Rakowskiego, Jolanty Chodkowskiej, Andrzeja Sieńki, Anny Sadowskiej, Urszuli Olejarnik, Małgorzaty Skubik, Iwony Malisiewicz, Doroty Monies, Jolanty Kowalskiej, Ewy Wilczyńskiej, Zdzisławy Filar, Stanisławy Rakowskiej-Jerzyna, Mirosława Rakowskiego, Teresy Krzyżewskiej, Magdaleny Płoncarz, Dariusza Rakowskiego, Marcina Rakowskiego, Ewy Iskry, Urszuli Bernaciak, Luizy Nowakowskiej-Wójcik, Anny Nowakowskiej, Beaty Kudlińskiej, Agnieszki Podgórskiej, Pawła Nowakowskiego o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 7 położonej w obrębie ewidencyjnym 066301-1.0007 Czwartek w Lublinie o powierzchni 0,0580 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33979819
drukuj ogłoszenie