Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie włąsności nieruchomości

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33979826
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze I Ns 1236/19 toczy się postępowanie z wniosku Marianny Gogół o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości:
- położonej w miejscowości Izdebno obręb 0004 - Rybczewice, gmina Rybczewice oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 510 o powierzchni 0,24 ha oraz nr 511 o powierzchni 0,34 ha pozostającej we władaniu wnioskodawcy.
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33979826
drukuj ogłoszenie