Ogłoszenie

Postanowienie w sprawie I Ns 602/19 o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1418,00 zł tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Sycowice.

lubuskie, Zielona góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33979862
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-069 Zielona góra
Ulica
PL. SŁOWIAŃSKI 2
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPostanowieniem z dnia 15 października 2019 roku Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w sprawie I Ns 602/19 zezwolił wnioskodawcy Województwu Lubuskiemu - Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1418,00 zł tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr działki 82/3 położoną w obrębie Sycowice w jednostce ewidencyjnej Czerwieńsk przejętą na własność przez Województwo Lubuskie decyzją Wojewody Lubuskiego Nr 9/17 z 29 grudnia 2017 roku, a przysługującej ostatnio Konstantemu Zubowicz, ostatnio zamieszkałemu w Sycowicach, gmina Czerwieńsk;
Jednocześnie ustalono, że w/w kwota ma być wypłacona spadkobiercom Karola Gimona- na ich wniosek pod warunkiem wykazania uprawnień do spadku, to jest postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym. W związku z tym wzywa się spadkobierców po zmarłym do odbioru depozytu
33979862
drukuj ogłoszenie