Ogłoszenie

Postępowanie w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim o zasiedzenie nieruchomości położonej w Sulejowie przy ul. Ogrody 16

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33980482
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego 5
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny

SzczegółySąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze I Ns 895/19
z wniosku Marka Kałuzińskiego przy udziale Małgorzaty Warakomskiej o zasiedzenie nieruchomości położonej w Sulejowie przy ulicy Ogrody 16 oznaczonej w rejestrze gruntów numerem działki 191 o powierzchni 0,1745 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia zgłosili swoje prawa i wykazali je, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33980482
drukuj ogłoszenie