Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Steckiej

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33980065
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 1078/19 toczy się sprawa
o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Steckiej,
urodzona 11 maja 1948 roku, zmarłej 21 sierpnia 20178 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33980065
drukuj ogłoszenie