Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Zambrowie toczy się postępowanie o zasiedzenie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Szumowo

podlaskie, Zambrów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33980067
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ZAMBROWIE

SzczegółyWnioskodawca Stanisław Lenkiewicz, Sąd Rejonowy w Zambrowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 288/19
W Sądzie Rejonowym w Zambrowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 288/19 toczy się postępowanie z wniosku Stanisławy Lenkiewicz o zasiedzenie. Przedmiotem zasiedzenia jest zabudowana nieruchomość położona w miejscowości Szumowo, gmina Szumowo, stanowiąca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 180/4 o powierzchni 0,0884 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się do tutejszego Sądu i wykazali swe prawa do wyżej wymienionej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33980067
drukuj ogłoszenie