Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Bolesławie Bałazińskim.

mazowieckie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33980284
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt: I Ns 496/19
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Wydział I Cywilny toczy się pod sygnaturą akt: I Ns 496/19 sprawa z wniosku Gabriela Jaśko przy uczestnictwie Roberta Jaśko, Justyny Chechelskiej, Dariusza Pomper, Waldemara Jaśko, Małgorzaty Lechwar oraz Zbigniewa Filus
o stwierdzenie nabycia spadku po Bolesławie Bałazińskim
urodzonym w dniu 11 sierpnia 1913 roku w miejscowości Trzebnice, ostatnio zamieszkałym w Trzebini, zmarłym w Chrzanowie w dniu 29 kwietnia 1997 roku oraz o stwierdzenie nabycia spadku po Felicji Bałazińskiej z domu Dejworek urodzonej w Makowie 26 października 1930 roku, ostatnio zamieszkałej w Trzebini, zmarłej w Trzebini w dniu 15 marca 2018 roku. W skład spadku po w/w osobach wchodzą udziały we współwłasności w nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KR1C/00012760/4 składającej się z działek o nr 2091 oraz l. kat. 1131/1, obręb Trzebionka, gmina Trzebinia.
Sąd wzywa wszystkich niebiorących udziału w niniejszym postępowaniu spadkobierców Bolesława Bałazińskiego oraz Felicji Bałazińskiej, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i udowodnili nabycie spadku i wskazały swoje miejsce zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33980284
drukuj ogłoszenie