Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Radomsku toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonych w miejscowości Huta Drewniana

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33980478
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-500 Radomsko
Ulica
Tysiąclecia 3
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy w Radomsku

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Radomsku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 231/19 toczy się postępowanie z wniosku Agnieszki Pluta i Zdzisława Pluta z udziałem Henryka Pluta
o zasiedzenie nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 101206_2 Kobiele Wielkie, obręb ewidencyjny 0007 Huta Drewniana, oznaczonych w rejestrze gruntów numerami działek: 284/1, 337 i 975, o łącznej powierzchni 3,14 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia zgłosili swoje prawa i wykazali je, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33980478
drukuj ogłoszenie