Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku toczy się postępowanie w którym Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 368 zł

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33981538
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym toczy się w sprawie II Ns 972/19
postępowanie z wniosku Powiatu Białostockiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku o złożenie do depozytu kwoty 368,00, w której Sąd zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Białostockiemu - Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 368 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem złotych), tytułem odszkodowania ustalonego na podstawie decyzji Starosty Powiatu Białostockiego z 26 września 2019 r. znak GKNII.683.537.2017 za przejętą na własność Powiatu Białostockiego nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 48/5 o powierzchni 0,0020 ha, położoną w obrębie Protasy, gm. Zabłudów, która należała do zmarłego Tadeusza Karpowicza - z zastrzeżeniem, że kwota ta może zostać wypłacona osobom fizycznym lub osobom prawnym, które jednoznacznie udowodnią przysługiwanie tytułu prawnego względem przejętej na rzecz Powiatu Białostockiego nieruchomości.
33981538
drukuj ogłoszenie