Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po joannie Jaskule - sygn. akt I Ns 263/17/K

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33981237
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 263/17/K toczy się sprawa z wniosku Jakuba Cieślewicza, Marcina Cieślewicza, Włodzimierza Cieślewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Joannie Jaskule.
Spadkodawca Joanna Jaskuła, córka Walentego i Wiktorii zd. Putyra, urodzona 2 lutego 1905 roku w Krakowie, a ostatnio zamieszkała w Krakowie przy ul. Składowej 21/8, zmarła w dniu 17 maja 1988 roku w Krakowie.
Sąd nie posiada żadnych danych dotyczących spadkobierców ustawowych.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33981237
drukuj ogłoszenie