Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości w Szpitarach, gmina Nowe Brzesko - sygn. akt I Ns 1521/12/N

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33981241
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, iż pod sygnaturą akt I Ns 1521/12/N toczy się postępowanie z wniosku Zofii Żmudy przy uczestnictwie Emilii Kubik, Tadeusza Żmudy, Mariana Żmudy, Kazimierza Żmudy, Małgorzaty Majewskiej i Mariana Żmudy o zasiedzenie nieruchomości w Szpitarach, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki, województwo małopolskie, obejmujących działki ewidencyjne o nr.:
- 39 o powierzchni 0,513 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów,
- 153 o powierzchni 0,5161 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów,
- 154 o powierzchni 0,5490 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów,
- 155 o powierzchni 0,5301 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w niniejszej sprawie i roszczących sobie prawo własności do ww. nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu.
33981241
drukuj ogłoszenie