Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Józefie Bryniarskiej -sygn. akt I Ns 1089/19

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33981254
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 1089/19 toczy się postępowanie z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie o stwierdzenie nabycia spadku po
Stanisławie Józefie Bryniarskiej z d. Kulman c. Stanisława i Marii z d. Misiura, zmarłej 24 stycznia 2019 r. w Nowym Targu i tam ostatnio stale zamieszkałej.
Wzywa się wszystkich spadkobierców Stanisławy Józefy Bryniarskiej c. Stanisława i Marii, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33981254
drukuj ogłoszenie