Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Ringler - sygn. akt XII Ns 155/19/P

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33981269
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ XII CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
do sygn. akt XII Ns 155/19/P toczy się postępowanie z wniosku Wojciecha Stefanowicza o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Ringler zmarłym 1 czerwca 1956 r. oraz Janinie Ringler zmarłej 26 marca 1974 r. ostatnio zamieszkałych w Krakowie przy ul. Kordiana 6. Spadkodawcy są ujawnieni jako właściciele na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 296 obręb 63 położoną w Krakowie-Podgórzu, dla której jest prowadzona księga wieczysta KR1P/00001017/4. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33981269
drukuj ogłoszenie