Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własnosci nieruchomosci połozonych w Krakowie - sygn. akt I Ns 514/19/P

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33981273
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział I Cywilny z wniosku Elżbiety Prochwicz, Bogdana Prochwicza przy uczestnictwie Marka Kaczmarczyka, Stefanii Kaczmarczyk, Pawła Kaczmarczyka, Wojciecha Kaczmarczyka, Stanisławy Janik, Barbary Janik, Marii Mikłaszewicz, Janiny Stępkowskiej, Krzysztofa Janika, Józefa Janika, Krystyny Kaczmarczyk toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 514/19/P o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia, własności nieruchomości stanowiących działki nr 293 o pow. 0,3103 ha oraz nr 294 o pow. 0,6162 ha, położonych w Krakowie, jedn. ewid. Podgórze, obręb 77 objętych LWH 315 Tyniec, w którym prawo własności ujawnione jest dotychczas na rzecz Marcyanny z Heretyków Kaczmarczykowej w ? części oraz Franciszka Kaczmarczyka i Katarzyny z Widerskich Kaczmarczyk po ? części.
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie i wykazały swoje prawo własności do ww. wymienionych nieruchomości, albowiem w przeciwnym razie mogą je utracić.
33981273
drukuj ogłoszenie