Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Ochojnie - sygn. akt I Ns 366/19

małopolskie, Wieliczka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33981312
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-020 Wieliczka
Ulica
Janińska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WIELICZCE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Wieliczce Wydziałem I Cywilnym do sygn. akt I Ns 366/19
na wniosek Janiny Kurleto toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości składającej się z położonej w Ochojnie, gm. Świątniki Górne, woj. małopolskie działki nr 697 o pow. 0,17 ha (rodzaj gruntu wg wypisu z rej. gr. R, S) powstałej z p.gr. l. kat. 239/9, 924/1 i pb 130/1, nie posiadającej założonej księgi wieczystej, objętych lwh 468, 604, 116 gm. kat. Ochojno, w którym jako właściciele figurowali Agnieszka Przetocka, Anna z Bratkiewiczów Przetocka, Józef Przetocki, s. Macieja, Jan Gawor Bobownik, Tomasz Gawor, Wojciech Gawor.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
33981312
drukuj ogłoszenie